تور استانبول ویژه خرداد و تیر 1402 ( 4 شب ) قشم ایر

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۵ تیر ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت 23 خرداد تا خروج 5 تیر
.............................................................................

رفت 27 خرداد :طبق پکیج

رفت 26 خرداد : 100.000+

رفت 28 خرداد : 200.000+

رفت 25 خرداد: 800.000+

رفت 29و30 خرداد : 1.000.000+

رفت 24و31 خرداد و 1 تیر : 1.200.000+

رفت 23 خرداد : 1.400.000+

..........................................................................

ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت: 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Milan B.B
۱۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel B.B
۱۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
neva felat B.B
۱۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella B.B
۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
Bristol B.B
۱۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
park star B.B
۱۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۱۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۱۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim B.B
۱۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life B.B
۱۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۱۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli B.B
۱۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Europlaza B.B
۱۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim bosphorus B.B
۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۲۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim B.B
۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham B.B
۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON B.B
۲۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim B.B
۲۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۲۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۲۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۲۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
ring stone B.B
۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۲۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cevahir hotel B.B
۲۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۲۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli B.B
۲۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental taksim B.B
۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4 شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)