تور استانبول ویژه مهر ماه 1402 ( 3 شب ) قشم ایر

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۳۰ مهر ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت : 13 مهر تا خروج 30 مهر
**********************************
رفت 15و27 مهر : طبق پکیج

رفت 22 مهر : 200.000+

رفت 16 مهر : 300.000+

رفت 23 مهر : 700.000+

رفت 17 مهر : 800.000+

رفت 19و21و24و26 مهر : 1.000.000+

رفت 14و20 مهر : 1.300.000+

رفت 18 مهر : 1.400.000+

رفت 25 مهر : 1.800.000+

رفت 13 مهر : 2.200.000+

**********************************
ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت: 12:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Gorur hotel B.B
۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
reydel B.B
۱۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۱۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۱۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Oriella B.B
۱۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
solo B.B
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
Bristol B.B
۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
actual life B.B
۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli B.B
۱۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Star B.B
۱۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim bosphorus B.B
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۱۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۱۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cartoon B.B
۱۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Tango Taksim B.B
۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza Crystal B.B
۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Square B.B
۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age B.B
۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Prestige B.B
۱۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Occidental Taksim B.B
۲۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World taksim B.B
۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Artisan M Gallery B.B
۲۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

***************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)