تور استانبول ویژه خرداد و تیر 1402 ( 3 شب ) قشم ایر

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۵ تیر ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت 23 خرداد تا خروج 5 تیر
.............................................................................

رفت 28 خرداد :طبق پکیج

رفت 27 خرداد : 800.000+

رفت 26 خرداد : 1.000.000+

رفت 29 خرداد : 1.300.000+

رفت 24 خرداد : 1.500.000+

رفت 30 خرداد : 1.600.000+

رفت 25 خرداد و 2 تیر : 1.700.000+

رفت 31 خرداد : 1.900.000+

رفت 23 خرداد و 1 تیر : 2.000.000+

..........................................................................

ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت: 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Milan B.B
۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel B.B
۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
neva felat B.B
۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella B.B
۱۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
Bristol B.B
۱۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
park star B.B
۱۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim B.B
۱۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life B.B
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli B.B
۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Europlaza B.B
۱۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim bosphorus B.B
۱۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim bosphorus B.B
۱۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim B.B
۱۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham B.B
۱۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON B.B
۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۱۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۱۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۱۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۱۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
ring stone B.B
۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۲۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cevahir hotel B.B
۲۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli B.B
۲۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental taksim B.B
۲۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)