تور تفلیس ویژه مهر ماه 1402 ( 3 شب ) وارش

۳ شب و ۴ روز
هوایی - وارش
۱۱ مهر ۱۴۰۲
۰۱ آبان ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ تفلیس ۳ تاریخ رفت : 13و14و17و18و21و24و25و28 مهر

تاریخ برگشت : 16و17و20و21و24و27و28 مهر و 1 آبان
**********************************

رفت 17و18و21 مهر : طبق پکیج

تاریخ رفت 24و25و25 مهر : 1.000.000+

رفت 13و14 مهر : 500.000-

**********************************

ساعت رفت : 12:00

ساعت برگشت : 15.00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
POLO B.B
۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
mika B.B
۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ISAKA B.B
۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ELEGANCE B.B
۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIKE B.B
۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ATU HOTEL B.B
۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
VANESA B.B
۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Denis B.B
۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان ECO
GNG B.B
۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NEOPOL B.B
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
OLD CITY B.B
ornoment B.B
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ELLE BOUTIQUE B.B
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
plazza hotel B.B
۱۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IBIS BODGET B.B
۱۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LPLAZA B.B
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PARMA B.B
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TBILISI TOWER B.B
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LM CLUB B.B
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
rustaveli palace B.B
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAGNOLIA B.B
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BRIDGE BOUTIQUE B.B
۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AIVANI B.B
۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GALLERY B.B
۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PINO VERE B.B
۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DOLABAURI B.B
۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wine Palace B.B
۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Denis B.B
۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان STD
residence plaza B.B
۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
terrace boutique B.B
۱۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ASTORIA HOTEL B.B
۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ONYX B.B
۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RADIUS B.B
۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARI PLAZA B.B
۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN PALACE B.B
۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA BY WYNDHAM B.B
۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HILTON GARDEN B.B
۱۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
pine astoria B.B
۱۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HOLLIDAY INN B.B
۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GLARROS B.B
۱۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE OLD TOWN B.B
۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ITOA B.B
۱۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
marriot courtyard hotel B.B
۱۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sheraton hotel B.B
۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
monarch hotel B.B
۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PULLMAN TBILISI B.B
۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان std
grand wyndham B.B
۲۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BILTMORE B.B
۲۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان STD
RADISSON BLUE All
۲۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان std
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز ایرباس 320 - فرودگاه تفلیس - اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز رفت و هنگام پرواز الزامی است 

داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن اجباری می باشد. حتی کودکان  و نوزادان ( واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی )

مسافر بابت هرروز اقامت ( هر نفر ) 100 دلار همراه داشته باشد..

 *****************************************************

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.