تور استانبول ویژه نوروز 1402 ( 6 شب ) قشم ایر

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۰۵ فروردین ۱۴۰۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ تاریخ رفت : 5 الی 20 فروردین

..........................................................

تاریخ رفت 14 فروردین : طبق پکیج

تاری رفت 13 فروردین : 500.000+

تاریخ رفت 11و12 فروردین : 1.500.000+

تاریخ رفت 10 فروردین : 2.000.000+

تاریخ رفت 9 فروردین : 3.000.000+

تاریخ رفت 8 فروردین : 5.500.000+

تاریخ رفت 7 فروردین : 6.500.000+

تاریخ رفت 6 فروردین : 7.500.000+

تاریخ رفت 5 فروردین : 8.000.000+


...................................................

ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت: 12:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Milan B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
park star B.B
۱۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
birstol B.B
۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali plaza B.B
۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
withe monarch B.B
۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbali luxury B.B
۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim B.B
۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham B.B
۱۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tango B.B
۱۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان taksim
crown plaza hotel B.B
۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان pera
grand de para B.B
۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۱۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۱۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۱۹٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۲۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۲۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The artisan B.B
۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۲۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان taksim
Ramada plaza B.B
۲۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hilton bakrekoy B.B
۲۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۳۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
wyndham grand levent B.B
۳۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۳۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 80% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)