تور استانبول ویژه نوروز 1402 ( 5 شب ) قشم ایر

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۰۵ فروردین ۱۴۰۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 5 الی 20 فروردین

..........................................................

تاریخ رفت 15 فروردین : طبق پکیج

تاریخ رفت 14 فروردین : 500.000+

تاریخ رفت 13 فروردین : 1.000.000+

تاریخ رفت 1و12 فروردین : 1.500.000+

تاریخ رفت 10 فروردین : 3.000.000+

تاریخ رفت 9 فروردین : 5.000.000+

تاریخ رفت 8 فروردین : 5.500.000+

تاریخ رفت 5و6 فروردین : 6.500.000+

تاریخ رفت 7 فروردین : 7.000.000+

..................................................

ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت: 12:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Milan B.B
۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
park star B.B
۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
birstol B.B
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali plaza B.B
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
withe monarch B.B
۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbali luxury B.B
۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim B.B
۱۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham B.B
۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand de para B.B
۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tango B.B
۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان taksim
crown plaza hotel B.B
۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان pera
CENTRAL PALACE B.B
۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۱۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۱۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The artisan B.B
۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۲۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان taksim
Ramada plaza B.B
۲۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hilton bakrekoy B.B
۲۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
wyndham grand levent B.B
۲۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۲۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 80% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)