تور آنتالیا ویژه 9 فروردین 1402 (7شب)( فرودگاه دنیزلی )

۷ شب و ۸ روز
هوایی - ایران ایر تور
۰۹ فروردین ۱۴۰۲
۱۷ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۷ تاریخ رفت : 9 فروردین

تاریخ برگشت : 17 فروردین

..............................................................

ساعت رفت : 02:00

ساعت برگشت : 05:00

( فرودگاه دنیزلی )
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
LARA PALACE B.B
۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CENDER All
۱۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BELKON All
۱۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIOS BEACH All
۱۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PALMET FAMILY LARA UAll
۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ARMAS BEACH All
۲۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DIAMOND BEACH UAll
۲۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SENSITIVE PREMIUM All
۲۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FUN AND SUN FAMILY LIFE BELEK All
۲۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TRANSATLANTIK UAll
۲۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DIAMOND PREMIUM UAll
۲۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND PARK LARA UAll
۲۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
SEA LIFE KEMER All
۲۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEALIFE FAMILY RESORT UAll
۲۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT LARA All
۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
ORANGE COUNTY BELEK UAll
۲۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SHERWOOD SUITES RESORT UAll
۲۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO UAll
۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SHEREOOD DREAMS UAll
۲۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AKKA ANTEDON UAll
۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
AQUA WORLD BELEK UAll
۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
CLUB SERA UAll
۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MELAS LARA UAll
۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
ASKA LARA UAll
۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
SELECTUM FAMILY UAll
۳۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIBERTY HOTEL UAll
۳۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
SPICE UAll
۳۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم

STD ROOM
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA UAll
۳۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
ASTERIA KEREMLIN UAll
۳۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
FAME RESIDENCE LARA UAll
۳۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
CONCORD DELUXE UAll
۳۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
GRANADA LUXURY BELEK UAll
۳۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
TITANIC DELUXE LARA UAll
۴۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL SEGINUS UAll
۴۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NIRVANA COSMOPOLITAN UAll
۴۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
TITANIC DELUXE BELEK UAll
۴۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN BE GRAND UAll
۴۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
RIXOS SUNGATE UAll
۴۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN EMPERIAL UAll
۴۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
TITANIC MARDAN PALACE UAll
۵۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK UAll
۵۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

- پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار - داشتن تست pcr منفی 72 ساعت قبل از پرواز

خدمات تور

1: پرواز رفت و برگشت ایران ایر تور 2: ترانسفر فرودگاهی 3:تورلیدر فارسی زبان 4:بیمه مسافرتی

 

توضيحات
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 6 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس  در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
نرخ کودکان زیر 2 سال 1.990.000 تومان و نت می باشد 
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .
همراه داشتن تست منفی کرونا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.
طبق بخشنامه وزارت بهداشت ترکیه تمام مسافران برای سفر به کشور ترکیه موظف به انجام ثبت نام در سایت اعلام شده می باشند. register.health.gov.tr
 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)