تور تفلیس ویژه نوروز 1402 (3 شب ) قشم ایر

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۸ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ تفلیس ۳ تاریخ رفت : 11و14و15 فروردین

تاریخ برگشت : 14و17و18 فروردین
........................................................

تاریخ رفت 11 فروردین : 4.000.000+

تاریخ رفت 14 فروردین : 500.000-

تاریخ رفت 15 فروردین : 1.000.000+

................................................

ساعت رفت تاریخ 11 فروردین : 19:00 به 13:45

ساعت رفت تاریخ 14 فروردین : 10:00 به 11:45

ساعت رفت تاریخ 15 فروردین : 19:00 به 22:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
MIKA B.B
۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Elegant B.B
POLO B.B
۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
RUSTAVELI 36 B.B
۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Georgian House B.B
۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
JAZZ B.B
۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ORNAMENT BOUTIQUE B.B
۱۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lords B.B
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
denis B.B
۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
neopol B.B
۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Novous B.B
۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Elle Boutique B.B
۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Tbilisi Inn B.B
۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
green tower B.B
۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ibis budget B.B
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
LM club B.B
۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
aivani B.B
۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
pesidence plaza B.B
۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
tbilisi tower B.B
۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Kalasi B.B
۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
brosse garden B.B
۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Astoria tbilisi B.B
۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
moxy B.B
۱۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
tuta hotel B.B
۱۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
radius B.B
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
adamo B.B
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
onyx B.B
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada By Wyndham H.B
۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden palace H.B
۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان DELUXE
HILTON B.B
۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Royal tulip B.B
۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
PREFENCE B.B
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn B.B
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
pullman hotel B.B
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
IOTA B.B
۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
The Biltmore B.B
۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU B.B
۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز ایرباس 320 - فرودگاه تفلیس - اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

ترانسفر بین شهری  با قطار سریع السیر 

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

پرداخت 80% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز رفت و هنگام پرواز الزامی است 

داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن اجباری می باشد. حتی کودکان  و نوزادان ( واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی )

مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.