تور آنتالیا ویژه بهمن 1401 (6 شب ) پگاسوس

۶ شب و ۷ روز
هوایی - پگاسوس
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
۰۴ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 20و21و27و28 بهمن

تاریخ برگشت : 26و27 بهمن و 3و4 اسفند
.........................................

تاریخ 21و28 بهمن فرودگاه قاضی پاشا

....................................

ساعت رفت : 05:35

ساعت برگشت : 23:55
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
Lara Palace B.B
۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Palace All
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
alexius beach kemer F.B
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BELKON All
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender hotel UAll
۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive premium belek UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand park lara UAll
۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 4pax
Grand park lara UAll
۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
SEA LIFE FAMILY RESORT UAll
۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Limak Limra Hotel UAll
۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Me GASARY WEST beach UAll
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
ORANGE COUNTRY UAll
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
آبگرم
Fame Residence Kemer & Spa UAll
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Porto Bello Hotel Resort & Spa UAll
۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Limak Arcadia Golf Resort UAll
۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort & Spa UAll
۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Spice Hotel & Spa UAll
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH LARA UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان گالادینر
Sherwood exclusive lara UAll
۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
mirage park resort UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury belek UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Belek UAll
۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
ROYAL WINGS UAll
۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
limak atlantis deluxe UAll
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
CRYSTAL DELUXE UAll
۲۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Adalya Elite Lara UAll
۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
trndy lara UAll
۲۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sueno golf resort UAll
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK LARA UAll
۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin palace UAll
۲۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Bellis Deluxe UAll
۲۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Deluxe Golf Belek UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Delphin Imperial Lara UAll
۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
swandor topkapi palace UAll
۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sueno Hotels Deluxe Belek UAll
۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
nirvana cosmopolitan ex UAll
۳۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Sueno Hotels Deluxe Belek UAll
۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
آبگرم
Royal Seginus UAll
۳۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
TITANIC MARDAN PALACE UAll
۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Susesi Luxury Resort UAll
۳۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
Sueno Hotels Deluxe Belek UAll
۳۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان dlx

آبگرم
SUENO DELUXE UAll
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان dlx sea

آبگرم
kaya palazzo golf belek UAll
۳۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
cullinan belek UAll
۴۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort UAll
۴۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL BELEK UAll
۶۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان آبگرم
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی

 

 

توضيحات

 

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


•نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.


•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.


•بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.


•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)