تور دبی ویژه نوروز 1402 ( 4 شب ) ماهان ایر

۴ شب و ۵ روز
هوایی - ماهان
۰۵ فروردین ۱۴۰۲
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ دبی ۴ تاریخ رفت : 5 الی 10 فروردین

....................................................................

تاریخ رفت : 7و8 فروردین 500.000+

تاریخ رفت : 9 فروردین 1.000.000+

........................................................

ساعت تاریخ 6و7و9 فروردین : 09:55 به 11:30

ساعت رفت 5 فروردین : 11:15 به 11:30

ساعت رفت 8و10 فروردین : 10:00 به 11:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Sadaf B.B
۲۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Golden tulip deira B.B
۲۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
SUN & SAND DOWN TOWN B.B
۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Star B.B
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Star B.B
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Land mark grand B.B
۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Black stone B.B
۲۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
grand excelsiour deira B.B
۲۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
ramada plaza wyndham deira B.B
۲۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Coral Deira B.B
۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Seasons B.B
۲۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANI Deira B.B
۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Leva mazaya center B.B
۲۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Metromolitan B.B
۲۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt palace jumeira B.B
۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
swissotel alghurair B.B
۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
crown deira B.B
۲۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
aloft dubai creek B.B
۲۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt Regency B.B
۲۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
crown plaza jumeirah B.B
۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Mellium plaza B.B
۳۰٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
ROSE REHYAN B.B
۳۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
canal central B.B
۳۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
V hotel B.B
۳۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Pulman city center B.B
۳۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Albandar B.B
۳۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Feirmont B.B
۳۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Grand B.B
۳۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
The 8 palm B.B
۳۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
c central resort palm B.B
۳۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
hyatt andaz B.B
۳۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
conrad hotel H.B
۴۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Rixos the palm UAll
۸۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

اسکن کارت ملی جدید - اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار -اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) اسکن عکس شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی است.) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر ۱۸ سال اجباری هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر میباشد .

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ایران ایر تور 4 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی ویزا توریستی

توضيحات

ویزای 96 ساعته در صورت در خواست ویزای 14 روزه با کانتر مربوطه هماهنگ شود

پرداخت 80 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.


در صورت تسویه حساب کامل هیچگونه افزایش نرخ وجود ندارد و در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ می گردد.


انجام تست 48 PCR ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.


انجام تست PCR در فرودگاه دبی الزامی می باشد که مبلغ 150 درهم شامل آن می شود که بر عهده مسافر است.


در صورت مثبت بودن تست PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز به هزینه شخصی مسافر قرنطینه خواهد شد.


در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد.


هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد.

 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:00 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.