تور دبی ویژه نوروز 1402 ( 4 شب ) ماهان ایر

۴ شب و ۵ روز
هوایی - ماهان
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۰۳ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ دبی ۴ تاریخ رفت : 27 اسفند الی 3 فروردین

....................................................................

تاریخ رفت : 27 اسفند 500.000-

تاریخ رفت : 28 اسفند 1.800.000+

تاریخ رفت : 29 اسفند 2.800.000+

تاریخ رفت : 1 فروردین 2.800.000+

تاریخ رفت : 2 و 3 فروردین 2.300.000+

........................................................

ساعت تاریخ 27 و 28 اسفند : 1:15 به 12:15

ساعت رفت 29 اسفند : 08:00 به 12:15

ساعت رفت 1 فروردین : 11:15 به 22:00

ساعت رفت 2 و 3 فروردین : 08:00 به 11:30

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Sadaf B.B
۱۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
SUN & SAND DOWN TOWN B.B
۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Golden tulip deira B.B
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Star B.B
۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Black stone B.B
۲۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
grand excelsiour deira B.B
۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
ramada plaza wyndham deira B.B
۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Land mark grand B.B
۲۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Coral Deira B.B
۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Seasons B.B
۲۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANI Deira B.B
۲۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Leva mazaya center B.B
۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Metromolitan B.B
۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt palace jumeira B.B
۲۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
crown deira B.B
۲۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
aloft dubai creek B.B
۲۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
swissotel alghurair B.B
۲۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt Regency B.B
۲۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
crown plaza jumeirah B.B
۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Mellium plaza B.B
۲۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
ROSE REHYAN B.B
۲۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Pulman city center B.B
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Albandar B.B
۲۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
canal central B.B
۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Grand B.B
۳۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Feirmont B.B
۳۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
V hotel B.B
۳۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
The 8 palm B.B
۳۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
c central resort palm B.B
۳۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
hyatt andaz B.B
۳۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
conrad hotel H.B
۴۴٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Rixos the palm UAll
۸۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

اسکن کارت ملی جدید - اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار -اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) اسکن عکس شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی است.) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر ۱۸ سال اجباری هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر میباشد .

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ایران ایر تور 4 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی ویزا توریستی

توضيحات

ویزای 96 ساعته در صورت در خواست ویزای 14 روزه با کانتر مربوطه هماهنگ شود

پرداخت 80 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.


در صورت تسویه حساب کامل هیچگونه افزایش نرخ وجود ندارد و در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ می گردد.


انجام تست 48 PCR ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.


انجام تست PCR در فرودگاه دبی الزامی می باشد که مبلغ 150 درهم شامل آن می شود که بر عهده مسافر است.


در صورت مثبت بودن تست PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز به هزینه شخصی مسافر قرنطینه خواهد شد.


در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد.


هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد.

 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:00 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.