تور استانبول ویژه بهمن 1401 ( 5 شب ) قشم ایر

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۰۸ بهمن ۱۴۰۱
۳۰ بهمن ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 8 الی 25 بهمن

.............................................................................

رفت 8 بهمن : طبق پکیج

رفت 9 بهمن : 300.000+

رفت 14 بهمن : 400.000+

رفت 13و21و22 بهمن : 500.000+

رفت 20 بهمن : 600.000+

رفت 17و24و25 بهمن : 700.000+

رفت 10و15و23 بهمن : 800.000+

رفت 18 بهمن : 900.000+

رفت 11و12و19و26 بهمن : 1.000.000+

...........................................................................

رفت 10و17و24 بهمن ساعت 18:45 میباشد.

*** ساعت پرواز روز های دوشنبه و جمعه با کانتر مربوطه چک شود .

***رزرو تور برای هتل تانکو تکسیم و شیشلی و گرند استار همراه با سیم کارت ترک رایگان به همراه 4 گیگ اینترنت میباشد.

*** نرخ پکیج تا ساعت 17:00 معتبر میباشد.

***نرخ کودک بدون تخت تایتانیک سیتی با کانتر چک شود.

***تاریخ هایی که شامل ساعت پروازی صبح به شب میباشد با کانتر چک شود.

..........................................................................ساعت رفت : 09:00

ساعت برگشت: 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
fide B.B
۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel B.B
۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Gang B.B
۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
park star B.B
۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ORIELLA B.B
۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
Bristol B.B
۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbail plaza B.B
۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
actuel life B.B
۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
arsima B.B
۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch B.B
۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Emin B.B
۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tango B.B
۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان sisli
tk taksim bosphorus B.B
۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Icon B.B
۱۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The biancho pera B.B
۱۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA PARK B.B
۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim EXPRESS B.B
۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim B.B
۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA B.B
۱۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان SISILI
Cher UAll
۱۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
RING STONE B.B
۱۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۱۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN B.B
۱۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Avabntgard B.B
۱۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان sisli
AVANTGARD B.B
۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان taksim
GRAND CEVAHIR B.B
۱۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The craton B.B
۱۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World PRESTIGE B.B
۱۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond B.B
۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)