تور استانبول ویژه آذر 1401 ( 7 شب ) آسمان

۷ شب و ۸ روز
هوایی - آسمان
۱۷ آذر ۱۴۰۱
۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷ تاریخ رفت : 17 الی 23 آذر

.......................................................

رفت 20 آذر : طبق پکیج

رفت 19و22 آذر : 200.000+

رفت 17و18 آذر : 300.000+

رفت 23 آذر : 500.000+

رفت 21 آذر : 600.000+
...............................................................................

*** روزهای سه شنبه پرواز تهران به استانبول ساعت 20:00 و مسیر استانبول به تهران ساعت 13:00***

..........................................................................

ساعت رفت : 15:00

ساعت برگشت: 19:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbail plaza B.B
۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
actuel life B.B
۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Bristol B.B
۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Emin B.B
۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
arsima B.B
۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch B.B
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City B.B
۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim EXPRESS B.B
۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
jaff B.B
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۱۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
seminal B.B
۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
The marmara B.B
۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
CENTRAL PALACE B.B
۱۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN B.B
۱۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۱۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
۱۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond B.B
۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
occidental B.B
۲۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Prestihge B.B
۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bakirkoy B.B
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
SHERATON B.B
۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۹٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۴۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۴۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
7 شب و 8 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)