تور استانبول ویژه آذر 1401 ( 6 شب ) آسمان

۶ شب و ۷ روز
هوایی - آسمان
۱۷ آذر ۱۴۰۱
۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ تاریخ رفت : 17 الی 24 آذر
..............................................................

رفت 17 آذر : طبق پکیج

رفت 21 آذر : 100.000+

رفت 20 آذر : 300.000+

رفت 19 آذر : 400.000+

رفت 18و23 آذر : 500.000+

رفت 24 آذر : 600.000+

رفت 22 آذر : 1.000.000+
...............................................................................

*** روزهای سه شنبه پرواز تهران به استانبول ساعت 20:00 و مسیر استانبول به تهران ساعت 13:00***

..............................................................................
ساعت رفت : 15:00

ساعت برگشت: 19:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbail plaza B.B
۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
actuel life B.B
۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Bristol B.B
۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Emin B.B
۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
arsima B.B
۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch B.B
۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City B.B
۱۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim EXPRESS B.B
۱۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
jaff B.B
۱۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۱۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۱۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
The marmara B.B
۱۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
CENTRAL PALACE B.B
۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN B.B
۱۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۱۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond B.B
۱۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
The craton B.B
۱۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
occidental B.B
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite world PRESTIGE B.B
۱۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bakirkoy B.B
۲۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton B.B
۲۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۳۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۴۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)