تور استانبول ویژه آذر 1401 ( 5 شب ) آسمان

۵ شب و ۶ روز
هوایی - آسمان
۱۷ آذر ۱۴۰۱
۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 17 الی 25 آذر

..........................................................

تاریخ رفت 17 آذر : طبق پکیج

تاریخ رفت 18 آذر : 400.000+

رفت 21و22و24 آذر : 600.000+

تاریخ رفت 20و25 آذر : 700.000+

تاریخ رفت 19 آذر : 800.000+

تاریخ رفت 23 آذر : 1.200.000+
...............................................................................

*** روزهای سه شنبه پرواز تهران به استانبول ساعت 20:00 و مسیر استانبول به تهران ساعت 13:00***

.................................................................................

ساعت رفت : 15:00

ساعت برگشت: 19:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Reydel B.B
۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbail plaza B.B
۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
actuel life B.B
۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Bristol B.B
۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Emin B.B
۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
arsima B.B
۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch B.B
۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City B.B
۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim EXPRESS B.B
۱۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
jaff B.B
۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۱۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
The marmara B.B
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
CENTRAL PALACE B.B
۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN B.B
۱۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond B.B
۱۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
The craton B.B
۱۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
occidental B.B
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite WORLD PRESTIGE B.B
۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bakirkoy B.B
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۱۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton B.B
۱۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۳۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)