تور استانبول ویژه آذر 1401 ( 3 شب ) آسمان

۳ شب و ۴ روز
هوایی - آسمان
۱۷ آذر ۱۴۰۱
۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت : 17 الی 27 آذر

.............................................................................

رفت 19 آذر : طبق پکیج

رفت 17و20 آذر : 300.000+

رفت 26 آذر : 500.000+

رفت 22و24 آذر : 600.000+

رفت 18و21 آذر : 700.000+

رفت 23و27 آذر : 800.000+

رفت 25 آذر : 1.000.000+
...........................................................................

***ساعت رفت سه شنبه ها 20:00 و برگشت 13:30***ساعت رفت : 15:00

ساعت برگشت: 19:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Reydel B.B
۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbail plaza B.B
۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
actuel life B.B
۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Bristol B.B
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Emin B.B
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
arsima B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch B.B
۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim EXPRESS B.B
۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
jaff B.B
۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
grand de para B.B
۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
The marmara B.B
۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان sisli
CENTRAL PALACE B.B
۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
plazzo donizetti B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN B.B
۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۱۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
۱۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond B.B
۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
occidental B.B
۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World PRESTIGE B.B
۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bakirkoy B.B
۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton B.B
۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۲۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)