تور آنتالیا ویژه 21 مهر 1401 (6 شب) ایرتور

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۲۱ مهر ۱۴۰۱
۲۹ مهر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 21 مهر

تاریخ برگشت : 29 مهر...................................................

ساعت رفت : 23:00

ساعت برگشت : 03:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
melodi hotel All
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach All
۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sport belek UAll
۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris All
۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort All
۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PALMET BEACH KEMER UAll
۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara UAll
۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art UAll
۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas beach UAll
۱۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ARMAS GUL BEACH UAll
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ring beach UAll
۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort UAll
۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dima Biz UAll
۱۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan Paradise UAll
۱۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer UAll
۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
funsun comfort UAll
۱۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA UAll
۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring UAll
۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive permium All
۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland UAll
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay queen UAll
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Family Club UAll
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara All
۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel UAll
۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEALIFE UAll
۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange belek UAll
۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMIR RESORT UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IMPERIAL TURKIZ UAll
۱۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۱۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous UAll
۱۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO UAll
۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange kemer UAll
۱۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
corendon playa kemer UAll
۱۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD UAll
۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CLUB SERA UAll
۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
baia kemer UAll
۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara premier UAll
۲۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin UAll
۲۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxary UAll
۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aqua word belek UAll
۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort & Spa UAll
۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige UAll
۲۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA UAll
۲۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort UAll
۲۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara UAll
۲۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro UAll
۲۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Hotels Lara UAll
۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACLE UAll
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NIRVANA COSMOPOLITAN UAll
۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)