تور باتومی ویژه مهر 1401 ( 7 شب ) وارش

۴ شب و ۵ روز
هوایی - وارش
۱۴ مهر ۱۴۰۱
۰۵ آبان ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ باتومی ۴ تاریخ رفت : 14و21و28 مهر

تاریخ برگشت : 21و28 مهر و 4 آبان
.........................................


ساعت رفت : 18:00

ساعت برگشت : 21:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Prime Hotel B.B
۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal georgia B.B
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Dream Tower B.B
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Genat SVALE B.B
۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Iberia B.B
۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Palace B.B
GRAND PALACE B.B
۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
art hotel B.B
BATUMI PALACE B.B
۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
SKY INN B.B
۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Ire Palace B.B
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان Eco
Aqua Hotels B.B
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Old Garden B.B
۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Bloom B.B
۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
IRE PALACE B.B
۱۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان std
ERA PALACE B.B
۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
ELLEGANCE B.B
۱۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Corner Inn B.B
OLD BATUMI B.B
۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Legend Business H.B
۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
NEW WAVE B.B
۱۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان std
Sky Tower Hotel B.B
۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
LEGEND H.B
۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
World Palace B.B
۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
EUPHORIA H.B
۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
SANAPIRO B.B
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Welmond B.B
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western Premier B.B
۱۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
COLOSSEUM MARINA B.B
۱۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Wyndham B.B
۱۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton B.B
۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان std
grand gloria B.B
۲۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان Std Garden VIEW
grand gloria All
۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان std view view
Le Meridien B.B
۲۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
RADISON BLUE B.B
۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان STD
RADISON BLUE B.B
۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان SUPERIOR
castelo mare diana All
۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان std
castelo mare victoria All
۲۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان std
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز ایرباس 320 - فرودگاه تفلیس - اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

ترانسفر بین شهری  با قطار سریع السیر 

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز رفت و هنگام پرواز الزامی است 

داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن اجباری می باشد. حتی کودکان  و نوزادان ( واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی )

مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.