تور آلانیا ویژه مهر 1401 (6 شب) با فری برد

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Free Bird
۱۲ مهر ۱۴۰۱
۰۵ آبان ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آلانیا ۶ تاریخ رفت 12و15و19و22و26و29 مهر

تاریخ برگشت : 18و21و25و28و مهر و2و5 آبانرفت 12 مهر : 1.000.000+ساعت رفت : 03:50

ساعت برگشت : 22:35


( فرودگاه قاضی پاشا )نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
Hedef Resort UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
larina family resort All
۱۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
klas more beach hotel UAll
۱۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Hedef Klopatra UAll
۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
sealife buket All
۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
MC ARANCIA UAll
۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Throne Beach UAll
۲۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
xafira hotel UAll
۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
vikingen infinity All
۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey gold dreams UAll
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
senza the inn All
۲۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
xoria deluxe UAll
۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
mukarans UAll
۲۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
noxinn deluxe All
۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE CONTY UAll
۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
UTOPIA WORLD UAll
۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان main
asia beach UAll
۲۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum family UAll
۲۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidera UAll
۳۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
RUBI PLATINUM UAll
۳۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
mylome luxury UAll
۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman calyptus UAll
۳۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal taj mahal UAll
۳۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
long beach resort UAll
۳۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal alahamvra UAll
۳۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Haydarpasha Palace UAll
۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Kirman SIDMARIN UAll
۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal dragon UAll
۴۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


- همراه داشتن تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت به فرودگاه قاضی پاشا با هواپیمایی فری برد ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

 

30 کیلو بار - 7 کیلو بار کابین - کترینگ

مراسم ویژه جشن شب سال نو به همراه آتیش بازی در کنار سفره هفت سین

دارای 3 استخر روباز آبگرم

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم بزرگسالان

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم کودکان

هروز اجرا برنامه های نوروزی

تور لیدر فارسی 24 ساعته

استفاده رایگان از لونا پارک

دارای بهتربن امکانات سرگرمی -ویژه کودکان-سالن بازی های کامپیوتری - بولینگ و بیلیارد- زیپ لاین

توضيحات

دریافت HES CODE

 نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 هزار تومان و نت می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد .


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)