تور آنتالیا ویژه 5 شهریور 1401 (6 شب) ایرتور

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۰۵ شهریور ۱۴۰۱
۱۲ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 5 شهریور

تاریخ برگشت : 12شهریور...................................................

ساعت رفت : 01:00

ساعت برگشت : 04:00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
melodi hotel B.B
۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rios Beach All
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sport hotel UAll
۱۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort All
۱۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris UAll
۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara UAll
۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art UAll
۲۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort UAll
۲۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Beach UAll
۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring UAll
۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ring beach UAll
۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas gul beach hotel UAll
۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan Paradise UAll
۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dima Biz UAll
۲۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel UAll
۲۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland UAll
۲۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay queen UAll
۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
imperial turkiz UAll
۲۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer UAll
۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara family club hotel UAll
۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara All
۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA UAll
۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۲۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fun&sun comfort UAll
۲۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kamir resort UAll
۲۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro UAll
۲۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive perimium All
۲۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
pgs kiris resort UAll
۲۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous UAll
۲۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
portobelo UAll
۲۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera UAll
۲۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite UAll
۳۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AQUA WORD BELEK UAll
۳۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WORD UAll
۳۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxury UAll
۳۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTRY UAll
۳۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان kemer
corendon palya UAll
۳۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige UAll
۳۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara premier UAll
۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Lara UAll
۳۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara UAll
۳۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Hotels Lara UAll
۳۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara UAll
۳۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin UAll
۳۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY UAll
۳۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
FAME RESIDENCE LARA UAll
۳۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort UAll
۳۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL UAll
۴۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)