تور آنتالیا ویژه 28 مرداد 1401 (6 شب) ایرتور

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
۰۴ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 28 مرداد

تاریخ برگشت : 4 شهریور
...................................................

ساعت رفت : 01:00

ساعت برگشت : 04:00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
melodi hotel B.B
۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
roise beach All
۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sport hotel UAll
۱۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris UAll
۱۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort All
۱۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara UAll
۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art UAll
۱۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Beach UAll
۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ring beach UAll
۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan Paradise UAll
۲۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas gul beach hotel UAll
۲۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel UAll
۲۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland UAll
۲۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dima Biz UAll
۲۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer UAll
۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring UAll
۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA UAll
۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
imperial turkiz UAll
۲۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara family club hotel UAll
۲۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay queen UAll
۲۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۲۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive perimium All
۲۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۲۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite UAll
۲۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera UAll
۲۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous UAll
۲۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
portobelo UAll
۲۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AQUA WORD BELEK UAll
۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
corendon playa kemer UAll
۳۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara premier UAll
۳۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara UAll
۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxury UAll
۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort UAll
۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY UAll
۳۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
ORANGE COUNTRY UAll
۳۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان kemer
asteria kremlin UAll
۳۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara UAll
۳۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA UAll
۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL UAll
۳۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)