تور استانبول ویژه تیر 1401 با پرواز قشم (6 شب)

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۱۰ تیر ۱۴۰۱
۰۶ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ تاریخ رفت : 10 الی 6 مرداد


تاریخ رفت 25و31و24و27و28و30 تیر ( طبق پکیج )

تاریخ رفت 19 تیر 300.000+

تاریخ رفت 26 تیر 500.000+

تاریخ رفت 20و21 تیر 600.000+

تاریخ رفت 17و18و22و23 تیر 800.000+

تاریخ رفت 29 تیر 1.200.000+

تاریخ رفت 14و15و16 تیر 1.400.000+

تاریخ رفت 10و12 تیر 1.700.000+

تاریخ رفت 11 تیر 1.900.000+

تاریخ رفت 13 تیر 2.000.000+
...........................................


ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
kayamadrid B.B
۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
neva flat B.B
۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۱۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۱۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
actual life B.B
۱۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elan hotel B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۱۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۴٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۱۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۱۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
eresin taksim B.B
۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cavahir B.B
۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۲۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۲۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۲۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۲۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۲۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۲۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۲۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT HOTEL B.B
۲۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim B.B
۲۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۳۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۳۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)