تور استانبول ویژه تیر 1401 با پرواز قشم (5 شب)

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۱۰ تیر ۱۴۰۱
۰۵ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 10 الی 5 مرداد


تاریخ رفت 31 تیر ( طبق پکیج )

تاریخ رفت 24و25و28 تیر 300.000+

تاریخ رفت 29و27و26و21 تیر 600.000+

تاریخ رفت 20 تیر 800.000+

تاریخ رفت 19و18و17و22و23و30 تیر 1.000.000+

تاریخ رفت 10 تیر 1.800.000+

تاریخ رفت 11و12و16 تیر 2.100.000+

تاریخ رفت 15 تیر 2.200.000+

تاریخ رفت 13 تیر 2.300.000+

تاریخ رفت 14 تیر 2.600.000+

...........................................


ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
kayamadrid B.B
۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
۱۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
neva flat B.B
۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
actual life B.B
۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elan hotel B.B
۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
eure plaza B.B
۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۹۴٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
eresin taksim B.B
۱۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۱۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cavahir B.B
۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۱۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۱۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۱۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۱۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۱۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۱۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۲۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT HOTEL B.B
۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim B.B
۲۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)