تور استانبول ویژه تیر 1401 با پرواز قشم (4 شب)

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۱۰ تیر ۱۴۰۱
۰۴ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت : 10 الی 4 مرداد


تاریخ رفت 21و25و27و28و31 تیر ( طبق پکیج )

تاریخ رفت 26و29و30 تیر 300.000+

تاریخ رفت 19و20 تیر 600.000+

تاریخ رفت 17و18و24 تیر 700.000+

تاریخ رفت 22و23 تیر 800.000+

تاریخ رفت 10و11و12 تیر 1.500.000+

تاریخ رفت 16 تیر 1.800.000+

تاریخ رفت 13 تیر 1.900.000+

تاریخ رفت 14 تیر 2.000.000+

تاریخ رفت 15و16 تیر 2.800.000+

...........................................

ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۱۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
kayamadrid B.B
۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
neva flat B.B
۱۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
actual life B.B
۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۱۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۱۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elan hotel B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
eresin taksim B.B
۱۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۱۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cavahir B.B
۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۱۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۱۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۱۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۱۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۱۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT HOTEL B.B
۱۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim B.B
۲۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۲۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۲۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4 شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)