تور آلانیا ویژه 14و17 تیر 1401(6 شب) با فری برد

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Free Bird
۱۴ تیر ۱۴۰۱
۲۳ تیر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آلانیا ۶ تاریخ رفت : 14و17 تیر

تاریخ برگشت : 20و23 تیر


ساعت رفت : 02:30

ساعت برگشت : 21:15


( فرودگاه قاضی پاشا )نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
larina family resort All
۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
timo deluxe UAll
۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
xafira hotel UAll
۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey gold dreams UAll
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
sealife buket All
۲۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
asia beach UAll
۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
senza the inn All
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Xoria Deluxe UAll
۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
galeri resort All
۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
noxinn deluxe All
۲۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
vikingen infinity All
۲۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY All
۲۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان alanya
litore UAll
۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
mukarans UAll
۳۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
lumos deluxe UAll
۳۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
UTOPIA WORLD UAll
۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
gold island UAll
۳۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidera UAll
۳۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
granada okurcalar UAll
۳۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
long beach harrmony UAll
۳۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman calyptus UAll
۳۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Long Beach Resort UAll
۳۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان std
kirman sidemarin UAll
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
mylome luxury UAll
۳۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
haydar pasha UAll
۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal taj mahal UAll
۳۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
RUBI PLATINUM UAll
۳۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal alahambra palace UAll
۴۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal dragon UAll
۴۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


- همراه داشتن تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت به فرودگاه قاضی پاشا با هواپیمایی فری برد ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

 

30 کیلو بار - 7 کیلو بار کابین - کترینگ

مراسم ویژه جشن شب سال نو به همراه آتیش بازی در کنار سفره هفت سین

دارای 3 استخر روباز آبگرم

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم بزرگسالان

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم کودکان

هروز اجرا برنامه های نوروزی

تور لیدر فارسی 24 ساعته

استفاده رایگان از لونا پارک

دارای بهتربن امکانات سرگرمی -ویژه کودکان-سالن بازی های کامپیوتری - بولینگ و بیلیارد- زیپ لاین

توضيحات

دریافت HES CODE

 نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 هزار تومان و نت می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد .


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)