تور آنتالیا 10 تیر 1401(6 شب ) با کرندون

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Corendon
۱۰ تیر ۱۴۰۱
۱۶ تیر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 10 تیر

تاریخ برگشت : 16 تیر........................


ساعت رفت 03:15
ساعت برگشت :20:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
MELODI All
۱۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Palace All
۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet resort kiris UAll
۱۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet family lara UAll
۱۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belkon All
۱۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender hotel All
۱۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach resort kemer UAll
۲۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
nazar beach hotel All
۲۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel UAll
۲۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA UAll
۲۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۲۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suites resort UAll
۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aquaworld Belek UAll
۲۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Centro UAll
۲۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Waterworld UAll
۳۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin UAll
۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL DELUXE UAll
۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Miracle Resort UAll
۳۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige UAll
۳۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
sherwood exclusive lara UAll
۳۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SPICE UAll
۳۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Beach Lara UAll
۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Wings UAll
۴۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Xanadu Resort UAll
۴۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Xanadu Resort UAll
۴۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان bungalow std room
Titanic Deluxe Golf Belek UAll
۴۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL WINGS UAll
۴۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان side sea view
IC Hotels Green Palace UAll
۴۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nirvana Cosmopolitan UAll
۴۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان superior std room
Titanic Mardan Palace UAll
۵۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Downtown Antalya All
۵۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان LAND VIEW
Royal Seginus UAll
۵۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Rixos Sungate UAll
۵۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adam & Eve UAll
۵۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان designe std room
selectum luxury UAll
۵۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort UAll
۵۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Downtown Antalya All
۵۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Std room sea view
lara barut collection UAll
۵۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort UAll
۵۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus UAll
۵۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
DELPHIN IMPERIAL UAll
۵۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
VOYAGE BELEK UAll
۶۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۷۴٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ella excellence resort belek UAll
۶۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۹۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Deluxe Room Garden View
Calista Luxury Resort UAll
۷۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADAM & EVE UAll
۷۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان designe std room sea view
MAXX ROYAL - LAND VIEW UAll
۱۰۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۲۹٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
maxx royal kemer resort UAll
۱۵۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز کورندون ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی

 

 

توضيحات

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


•نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.


•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.


•بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.


•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.


•تست PCR پرواز رفت رایگان میباشد.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)