تور گرجستان ویژه مردادو شهریور 1401 ( 3 شب )

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۴ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ تفلیس ۳ تاریخ رفت : 25 مردادو 1 شهریور

تاریخ برگشت : 28 مرداد و 4 شهریور


تاریخ رفت 1 شهریور 500.000+ساعت رفت : 20:00

ساعت برگشت : 22:45


نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Elegant B.B
۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Mika B.B
۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Batoni B.B
۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
venesa B.B
۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Jazz B.B
lord hotel B.B
۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
rogas B.B
۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
voyager B.B
۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
neopol B.B
۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
Gallery Inn B.B
gremi B.B
۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
ibis budget B.B
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
velvet B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
green tower B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Betlem B.B
۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
aivani bridge boutioue B.B
۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
tblisi inn B.B
۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kalasi B.B
۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
ibis stadium B.B
Iveria Inn B.B
۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
marrion hotel B.B
۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
radius B.B
۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
ramada by wyndham B.B
۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
PREFERENCE B.B
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton B.B
۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Ambassadori B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
IOTA B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
pullman tbilis B.B
۱۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Holiday inn B.B
۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
SHERATON B.B
۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
BILTMOR B.B
۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Ambassadori B.B
۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز ایرباس 320 - فرودگاه تفلیس - اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

نرخ کودک بدون تخت 5,790,000 تومان و نت میباشد 

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز رفت و هنگام پرواز الزامی است 

داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن اجباری می باشد. حتی کودکان  و نوزادان ( واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی )

مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.