تور آنتالیا ویژه تعطیلات خرداد 1401 (6 شب) ایرتور

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۱۳ خرداد ۱۴۰۱
۲۰ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 13 خرداد

تاریخ برگشت : 20 خرداد
...................................................

ساعت رفت : 00:30

ساعت برگشت : 03:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
agon B.B
۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort All
۱۲٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas kaplan All
۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
grand miramor hotel All
۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas gul beach hotel UAll
۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach UAll
۱۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort UAll
۱۴٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
trans atlantik hotel UAll
۱۴٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
miarosa ghazal beach UAll
۱۴٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring UAll
۱۵٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland UAll
۱۵٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay queen UAll
۱۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dima biz UAll
۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aqua word belek UAll
۱۶٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel UAll
۱۶٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous UAll
۱۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive perimium All
۱۷٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۱۷٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان family 4 pax
KARMIR RESORT UAll
۱۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fun&sun comfort UAll
۱۷٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۱۸٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal paraiso verde UAll
۱۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange County UAll
۱۸٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
wind of lara UAll
۱۹٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel UAll
۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel All
۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD UAll
۱۹٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara family club hotel UAll
۱۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara All
۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite UAll
۲۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal deluxe hotel UAll
۲۰٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal tat bech hotel UAll
۲۰٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal perestige UAll
۲۰٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
corendon playa kemer UAll
۲۰٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak arcadia UAll
۲۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara primier UAll
۲۱٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTRY UAll
۲۱٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Club Hotel Sera UAll
۲۱٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin UAll
۲۱٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxury UAll
۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
mirage park UAll
۲۲٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort UAll
۲۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Lara UAll
۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
aska lara UAll
۲۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
spice belek UAll
۲۵٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE UAll
۲۷٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)