تور استانبول ویژه خرداد 1401 با پرواز قشم (5 شب)

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۰۴ خرداد ۱۴۰۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 4 الی 31 خرداد


تاریخ رفت 7و16و18و19و20 خرداد ( طبق پکیج)

تاریخ رفت 6و8 خرداد 100.000+

تاریخ رفت 15و17و4و14 خرداد 300.000+

تاریخ رفت 5و21 خرداد 400.000+

تاریخ رفت 25و26و23 خرداد 500.000+

تاریخ رفت 24 خرداد 600.000+

تاریخ رفت 9و13و22 خرداد 800.000+

تاریخ رفت 12 خرداد 2.800.000+

تاریخ رفت 11 خرداد 3.200.000+

تاریخ رفت 10 خرداد 3.700.000+


...................................................


((ساعت تاریخ رفت 8 خرداد 19:50 با آسمان ))ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in B.B
۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rosa B.B
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmind B.B
۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۱۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hayyat rejency B.B
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton levent B.B
۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۱۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۲۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5  شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)