تور استانبول ویژه خرداد 1401 با پرواز قشم (4 شب)

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۰۴ خرداد ۱۴۰۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت : 4 الی 31 خرداد


تاریخ رفت 8و20 خرداد (طبق پکیج)

تاریخ رفت 17و19و6و7و9و14 خرداد 200.000+

تاریخ رفت 13و23و25 خرداد 900.000+

تاریخ رفت 4و10 خرداد 1.300.000+

تاریخ رفت 12 خرداد 3.200.000+

تاریخ رفت 11 خرداد 5.200.000+

تاریخ رفت 15 خرداد مابقی تاریخ ها تا خروج 31 خرداد 500.000+

........................................((ساعت تاریخ رفت 8 خرداد 19:50 با آسمان ))ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in B.B
۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
actual life B.B
۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim gonen B.B
۱۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۱۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۱۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elte world prestige B.B
۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hayyat rejency B.B
۱۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton leven B.B
۱۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elte world B.B
۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۲۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4  شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)