تور استانبول ویژه تیر 1401 با پرواز قشم (3 شب)

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۱۰ تیر ۱۴۰۱
۰۳ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت : 10 الی 3 مرداد


تاریخ رفت 28و30و31 تیر ( طبق پکیج )

تاریخ رفت 21و22و26 تیر 500.000+

تاریخ رفت 19و20و24و27 تیر 600.000+

تاریخ رفت 17و18و23و25 تیر 800.000+

تاریخ رفت 29 تیر 1.000.000+

تاریخ رفت 12 تیر 1.200.000+

تاریخ رفت 10و11 تیر 1.500.000+

تاریخ رفت 13 تیر 1.700.000+

تاریخ رفت 14 تیر 2.000.000+

تاریخ رفت 15و16 تیر 2.600.000+
...........................................


ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
kayamadrid B.B
۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
neva flat B.B
۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
actual life B.B
۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elan hotel B.B
۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
eure plaza B.B
۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
eresin taksim B.B
۱۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cavahir B.B
۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۱۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۴٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۱۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۱۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۱۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT HOTEL B.B
۱۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim B.B
۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۲۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3  شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)