تور استانبول ویژه بهمن 1400 ( 5 شب )

۵ شب و ۶ روز
هوایی - ایران ایر تور
۰۵ بهمن ۱۴۰۰
۲۲ بهمن ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 5و6و7و8 و9و10و11و12و13و14و15و16و17 بهمن

تاریخ برگشت : 10و11و12و13 و14و15 و16و17و18و19و20و21و22بهمن...........................................................

تاریخ رفت 5 بهمن : 20:45 با ایرتور به 14:30 با قشم (640.000+)

تاریخ رفت 6 بهمن : 19:45 با ایرتور به 14:30 با معراج (910.000+)

تاریخ رفت 7 بهمن : 19:45 با ایرتور به 14:30 با قشم (295.000+)

تاریخ رفت 8 بهمن : 09:00 با ایرتور به 14:00 با معراج ( 245.000+)

تاریخ رفت 9 بهمن : 20:45 با ایرتور به 23:45 با پگاسوس ( 415.000+)

تاریخ رفت 10 بهمن : 19:30 با ایرتور به 23:45 با پگاسوس ( 545.000+)

تاریخ رفت 11 بهمن : 19:30 با ایرتور به 23:45 با پگاسوس ( 445.000+)

تاریخ رفت 12 بهمن : 20:45 با ایرتور به 23:40با پگاسوس ( 30.000+)

تاریخ رفت 13 بهمن : 19:30 با ایرتور به 12:30 با ایرتور ( 175.000+)

تاریخ رفت 14 بهمن : 19:45 با قشم به 13:00 با ایرتور (95.000-)

تاریخ رفت 15 بهمن : 19:45 با قشم به 13:00 با ایرتور ( 190.000+)

تاریخ رفت 16 بهمن : 20:45 با ایرتور به 14:30 با قشم ( 295.000+)

تاریخ رفت 17 بهمن : 19:30 با ایرتور به 23:45 با پگاسوس ( 445.000+)
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۴٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۵٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
PRENS B.B
۵٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۵٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
all inn B.B
۵٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Topkapi Sabena B.B
۵٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Golden Hill B.B
۵٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۵٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۵٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical B.B
۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
mim hotel B.B
۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
pera center B.B
۶٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
klass B.B
۶٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۶٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
permist B.B
۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۹۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۶٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۷٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۷٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۷٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۷٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
taxim loung B.B
۷٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۷٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
lamartin B.B
۷٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۸٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۸٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
avantgarden B.B
۸٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
۸٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۸٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN B.B
۸٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۸٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۸٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۹٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۹٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۹٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center B.B
۹٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۹٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۱۰٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
barcelo B.B
۱۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۱۳٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۳٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)