تور آنتالیا ویژه 15 و 16 مهر 1400

۶ شب و ۷ روز
هوایی - پگاسوس
۱۵ مهر ۱۴۰۰
۲۱ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 15 و16 مهر

تاریخ برگشت : 21 و 22 مهر

تاریخ رفت 16 شهریور 300.000 تومان افزایش نرخ دارد 
ساعت رفت : 05:00

ساعت برگشت : 21:00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
Lara Palace B.B
۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MELODI All
۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach UAll
۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dionysos All
۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA HADRIANUS All
۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SPORT BELEK UAll
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PALMET RESORT KIRIS All
۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas lara UAll
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet park UAll
۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach UAll
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art UAll
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
daima biz resort UAll
۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland UAll
۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
miarosa kemer beach UAll
۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SULTAN OF SIDE UAll
۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey queens palace UAll
۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive premium belek UAll
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB UAll
۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 5pax
transatlantik hotel UAll
۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
viking park UAll
۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara UAll
۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 5pax
Grand Park Lara UAll
۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suites resort UAll
۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 4pax
sea life kemer resort UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey famous resort UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea life kemer resort UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE CONTY UAll
۱۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
Ramada Resort Lara UAll
۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO UAll
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aquaworld belek UAll
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WORD UAll
۱۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro resort UAll
۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY UAll
۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان KEMER
amon UAll
۱۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA UAll
۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
mirage park resort UAll
۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin palace UAll
۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel UAll
۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort UAll
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
trendy lara UAll
۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum family resort UAll
۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak limra family UAll
۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK ARCADIA SPORT RESORT FAMILY UAll
۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak atlantis deluxe resort family UAll
۲۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL UAll
۲۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIBERTY UAll
۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS DOWN TOWN UAll
۲۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwod exclusive lara UAll
۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak atlantis deluxe resort family UAll
۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury belek UAll
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CONCORDE DELUCE UAll
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Lara De Luxe UAll
۲۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Beach Lara UAll
۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ALHAMBRA PALACE UAll
۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
nirvana cosmopolitan UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ic santal family resort UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak lara deluxe UAll
۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANICDELUXE UAll
۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
concorde deluxe UAll
۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Barut Kemer UAll
۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort UAll
۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL WINGS UAll
۲۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus UAll
۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL HOLIDAY UAll
۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE UAll
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
xandu UAll
۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BARUT HOTEL LARA UAll
۲۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum luxury UAll
۳۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land of Legends Theme Park UAll
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMONDS UAll
۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land of Legends Theme Park UAll
۳۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADAM & EVE UAll
۳۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN IMPERIAL UAll
۳۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Gloria Golf Resort UAll
۳۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort UAll
۳۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUN GATRE UAll
۴۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM UAll
۴۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM UAll
۴۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
regnum carya UAll
۵۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL BELEK UAll
۵۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی

 

 

توضيحات

تاریخ رفت 16 شهریور 300.000 تومان افزایش نرخ دارد 

6 شب و 7 روز کامل پرواز مستقیم ایرباس نئو

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

 


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)