تور بدروم ویژه 10 مهر 1400 ( 6 شب )

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۱۰ مهر ۱۴۰۰
۱۷ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ بدروم ۶ تاریخ رفت : 10 مهر

تاریخ برگشت : 17 مهر

ساعت رفت : 00:30

ساعت برگشت : 04:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
club blue white All
۹٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
ladona dellmare All
۹٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
yelkan mandalinci All
۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
tenda B.B
۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
ladonia onderhan All
۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
ayza aqua All
۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
verde bodrum holiday village All
۱۰٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
SUNDANCE UAll
۱۰٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
BODRUM BAY RESORT All
۱۰٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ASARLIK UAll
۱۱٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN BEACH RESORT All
۱۱٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان land view
GREEN BEACH RESORT All
۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان sea view
bodrum holiday resort UAll
۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
isis goddess of bodrum UAll
۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
azur by yelken UAll
۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
thor exclusive bodrum UAll
۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
tiana beach All
۱۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
DIAMOND OF BODRUM UAll
۱۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
YASMIN UAll
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
LABRANDA TMT All
۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
blue dreams UAll
۱۳٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
kariba bodrum imperial All
۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
KADIKALE All
۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
LA BLANCHE RESORT UAll
۱۴٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
delta hotel marriot All
۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
asteria bodrum UAll
۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان land view
SAMARA All
۱۶٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
golden beach by jura All
۱۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
lablance island UAll
۱۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
KEFALUKA B.B
۱۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
armonia holiday village All
۱۹٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
la quinta by wyndhm UAll
۱۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
vogue bodrum UAll
۱۹٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
bia bodrum UAll
۲۰٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
SALMAKIS UAll
۲۴٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
be premium UAll
۲۵٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM UAll
۲۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

ارائه تست منفی PCR به زبان انگلیسی و از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت با اعتبار حداکثر 72 ساعت و ثبت نام در سایت register.health.gov.tr الزامی می باشد .

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت  ایران ایر تور


ترانسفر فرودگاهی


بیمه مسافرتی (زیر 60 سال)


راهنمای فارسی زبان


بار مجاز 30 کیلوگرم

توضيحات

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد .

شماره کد ملی جهت صدور بیمه نامه الزامی است .

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .


- پرداخت 70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست .


- بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود .

- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار به عهده مسافر میباشد .


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.