تور کوش آداسی ویژه 3 مهر 1400

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۰۳ مهر ۱۴۰۰
۱۰ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ کوش آداسی ۶ تاریخ رفت : 3 مهر

تاریخ برگشت : 10 مهر

ساعت رفت : 00:30

ساعت برگشت : 04:30

(( فرودگاه ازمیر ))
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Melike H.B
۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Flora Suite All
۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dabaklar H.B
۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Smyrna B.B
۸٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Panorama Hill All
۹٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
SURTEL All
۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ladonia Kesre All
۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Ladonia Adakule UAll
۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Panorama Hill All
۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Ladonia Adakule UAll
۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Vista Azur All
۱۰٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Ladonia Kesre All
۱۰٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Atlantique Holiday Club UAll
۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Signature Blue All
۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Vista Azur All
۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Grand Blue Sky All
۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
EPHESUS PRINCESS All
۱۱٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Fantasia Deluxe All
۱۲٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea sid view
Le Bleu UAll
۱۲٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Le Bleu UAll
۱۲٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Ephesus Princess All
۱۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
ARIA CLAROS All
۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Tusan Beach All
۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
ARIA CLAROS All
۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
Tusan Beach All
۱۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Richmond Ephesus All
۱۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Korumar Hotel Deluxe All
۱۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Ramada By Wyndham H.B
۱۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort All
۱۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea side view
palmwings kusadasi All
۱۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Pine Bay Holiday UAll
۱۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Sea Light UAll
۱۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Richmond Ephesus All
۱۳٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
PINE BAY HOLIDAY RESORT UAll
۱۴٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
Infinity By Yelken UAll
۱۴٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
palmwings ephesus UAll
۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Amara Sealight UAll
۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Infinity By Yelken UAll
۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Korumar Hotel Deluxe All
۱۶٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Korumar Ephesus UAll
۱۶٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Suhan 360 All
۱۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Standard Room
Suhan 360 All
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea Side
Aqua Fantasy UAll
۱۷٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sunis Efes Royal UAll
۱۸٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Paloma Pasha Resort UAll
۱۹٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Sunis Efes Royal UAll
۱۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
PALOMA PASHA UAll
۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea side
Club Marvy UAll
۳۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار


نتیجه منفی تست PCR

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت


ترانسفر فرودگاهی


6 شب اقامت در هتل


راهنمای فارسی زبان


1 گشت شهری کوش آداسی


1 گشت مرکز خرید ازمیر


بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا

توضيحات

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.


مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.


هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.


پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.


نرخ INF(کودک زیر 2 سال) 990.000 تومان می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607  تماس حاصل فرمایید