تور استانبول شهریور و مهر 1400 ( 4 شب )

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۳۰ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت : 29 شهریور الی 30 مهرتاریخ رفت 2 مهر ( طبق پکیج)تاریخ رفت 30 شهریور و 4 مهر 700.000+
بقیه تاریخ ها تا برگشت 30 مهر


تاریخ رفت 29 شهریور 1.000.000+

تاریخ رفت 31 شهریور و 1و5 مهر 350.000+

تاریخ رفت 3 مهر 200.000+
( رفت 3 مهر ساعت 13:30)


ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 22:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
MALKOC B.B
prans B.B
۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
all in B.B
۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
Newcity B.B
۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
atik palace B.B
۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim exprees B.B
۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
intell B.B
۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
marbel B.B
۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Adelmar B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim lounge B.B
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
garden de pera B.B
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
Avantgarde B.B
۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli B.B
۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center B.B
۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
ELIT WORLD B.B
۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Barcelo B.B
۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۱۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
The Marmara Taksim B.B
۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۱۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4  شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)