تور استانبول آبان 1400 ( 4 شب )

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۰۲ آبان ۱۴۰۰
۳۰ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت : 2 آبان الی 30 آبان


تاریخ رفت 7و8و9 آبان ( طبق پکیج)

تاریخ رفت 6 آبان بقیه تاریخ ها تا برگشت 30 آبان 400.000+

تاریخ رفت 2و3 آبان 1.150.000+

تاریخ رفت 4 و 5 آبان 750.000+

....................................


ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت : 22:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Liza B.B
Malkoc B.B
۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
PRANS B.B
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
all in B.B
۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
MONOPOL B.B
Topkapi Sabena B.B
۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ACTUAL LIFE B.B
۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
Cumbali Plaza B.B
۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ATRO B.B
elan B.B
۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Lion B.B
۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
intell B.B
Icon B.B
۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim exprees B.B
۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
garden de pera B.B
۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
marbel B.B
۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim lounge B.B
۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Adelmar B.B
۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
ERESIN TAXIM B.B
۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
the peak B.B
۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
lamartin B.B
۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
Avantgarde B.B
۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli B.B
۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ELIT WORLD B.B
۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Barcelo B.B
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۱۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۱۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4  شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)