تور استانبول شهریور و مهر 1400 ( 3 شب )

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۳۰ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت : 29 شهریور الی 30 مهر


تاریخ رفت 3 مهر ( طبق پکیج )
( رفت 3 مهر ساعت13:30 میباشد)

تاریخ رفت 30 و 31 شهریور 900.000+
بقیه تاریخ ها تا برگشت 30 مهر

تاریخ رفت 29 شهریور 1.200.000+


تاریخ رفت 1,2,4,5 مهر 400.000+

ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 22:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
MALKOC B.B
prans B.B
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
all in B.B
۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
Newcity B.B
۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
atik palace B.B
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim exprees B.B
۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
intell B.B
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
marbel B.B
۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Adelmar B.B
۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim lounge B.B
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
garden de pera B.B
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
AVANTGARD B.B
۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli B.B
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center B.B
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
ELIT WORLD B.B
۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Barcelo B.B
۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
The Marmara Taksim B.B
۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۱۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3  شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)