تور استانبول ویژه مرداد 1400 ( 3 شب )

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
۱۰ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت : 16 مرداد الی 7 شهریور

تاریخ رفت 21 مرداد طبق پکیج


تاریخ رفت 16و18و19و20 مرداد 150.000+

تاریخ رفت 17و23 مرداد 300.000+

بقیه تاریخ ها تا 10 شهریور 700.000+
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
reydel B.B
garden terace B.B
prans B.B
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان aksaray
fide B.B
Newcity B.B
۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
actual life B.B
۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان sisli
pera rose B.B
۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان pera
pera rose B.B
۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان
atik palace B.B
۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان osmanbey
Grand Unal B.B
۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان aksaray
Grand Unal B.B
۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان aksaray
Dora B.B
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان dolapdare
Dora B.B
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان dolapdare
Surmeli B.B
۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان gayrattepe
City Center B.B
۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Grand Halic B.B
۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
pera center B.B
۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان pera
Dedeman B.B
۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان gayrattepe
taxim express B.B
۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
intell B.B
۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Feronya B.B
۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Adelmar B.B
۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان sisli
Palazzo Donizetti B.B
۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان pera
Grand Star B.B
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Grand de Pera B.B
۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان pera
cher hotel B.B
۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
The Central Palace Taksim B.B
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Konak B.B
۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان sisli
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان bomonti
Nippon B.B
۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
the craton B.B
۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان SISLI
occidental B.B
۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Grand Oztanik B.B
avantgarden B.B
۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Holiday Inn Sisli B.B
۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان sisli
Grand Cevahir Convention Center B.B
۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان sisli
Sheraton City Center B.B
۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان plale pasa
Lazzoni B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Titanic City B.B
۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Point Taksim B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Elite World B.B
۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
barcelo B.B
۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Hilton Bomonti B.B
۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان bomonti
fraser palace B.B
۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان bomonti
conrad B.B
۱۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان besiktas
THE MARMARA B.B
۱۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Hilton Bosphorus B.B
۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۱۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان taksim
Swissotel The Bosphorus B.B
۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان besiktas
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)