تور کوش آداسی 16 مرداد 1400

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
۲۳ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ کوش آداسی ۶ تاریخ رفت : 16 مرداد

تاریخ برگشت : 23 مرداد

ساعت رفت : 00:30

ساعت برگشت : 03:30

(( فرودگاه ازمیر ))
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Melike H.B
۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Smyrna B.B
۷٫۵۳۸٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۴۶٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Roxx Royal H.B
۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۳۸٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Eliada B.B
۸٫۱۶۲٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۳۸٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dabaklar H.B
۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Vista Azur All
۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۷۸٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۰۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان LAND VIEW
Flora Suite All
۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۷۸٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
vista azur All
۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۱۴٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Panorama Hill All
۱۰٫۵۰۲٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۴٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۲۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Panorama Hill All
۱۱٫۲۸۲٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۱۴٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Ladonia Kesre All
۱۱٫۴۳۸٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۶۶٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Ramada By Wyndham H.B
۱۲٫۰۶۲٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Signature Blue All
۱۲٫۰۶۲٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۵۸٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ladonia Kesre All
۱۲٫۲۱۸٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Ladonia Adakule UAll
۱۲٫۶۸۶٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۷۴٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۱۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Ramada Resort UAll
۱۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۸٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea side view
Ladonia Adakule UAll
۱۳٫۴۶۶٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۷۸٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Grand Blue Sky All
۱۳٫۶۲۲٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۲۲٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Atlantique Holiday Club UAll
۱۴٫۲۴۶٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۵۸٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Fantasia Deluxe All
۱۴٫۴۰۲٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۹۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
Suhan 360 All
۱۴٫۴۰۲٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۳۴٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Standard Room
Suhan 360 All
۱۴٫۷۱۴٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۴٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea Side
Le Bleu UAll
۱۴٫۷۱۴٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۱۴٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
EPHESUS PRINCESS All
۱۴٫۹۲۴٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۶۶٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Le Bleu UAll
۱۵٫۱۸۲٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۱۸٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
ARIA CLAROS All
۱۵٫۸۰۶٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۷۸٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۶۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Ephesus Princess All
۱۵٫۸۵۴٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
ARIA CLAROS All
۱۵٫۹۶۲٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
Tusan Beach All
۱۶٫۱۱۸٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Tusan Beach All
۱۶٫۲۷۴٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۰۲٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Richmond Ephesus All
۱۶٫۷۴۲٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۸۲٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Sea Light UAll
۱۷٫۰۵۴٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Richmond Ephesus All
۱۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۸۲٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Infinity By Yelken UAll
۱۷٫۶۷۸٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۹۸٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Korumar Hotel Deluxe All
۱۸٫۳۰۲٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۴۶٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Infinity By Yelken UAll
۱۸٫۴۵۸٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۰۲٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Pine Bay Holiday UAll
۱۸٫۶۱۴٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۲۶٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۴٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Amara Sealight UAll
۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۶۶٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۳۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PINE BAY HOLIDAY RESORT UAll
۱۹٫۰۸۲٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۶۲٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
Korumar Hotel Deluxe All
۱۹٫۰۸۲٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۱۴٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۲۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
palmwings ephesus UAll
۱۹٫۰۸۲٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۵۴٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۲۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aqua Fantasy UAll
۲۱٫۴۲۲٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۹۴٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sunis Efes Royal UAll
۲۱٫۴۲۲٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۰۶٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Sunis Efes Royal UAll
۲۲٫۲۰۲٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۶۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Korumar Ephesus UAll
۲۲٫۲۰۲٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Paloma Pasha Resort UAll
۲۶٫۸۸۲٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۸۱۴٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۳۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
PALOMA PASHA UAll
۲۷٫۶۶۲٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۳۷۴٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۰۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea side
Club Marvy UAll
۴۱٫۵۴۶٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۶۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار


نتیجه منفی تست PCR

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت


ترانسفر فرودگاهی


6 شب اقامت در هتل


راهنمای فارسی زبان


1 گشت شهری کوش آداسی


1 گشت مرکز خرید ازمیر


بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا

توضيحات

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.


مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.


هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.


پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.


نرخ INF(کودک زیر 2 سال) 990.000 تومان می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607  تماس حاصل فرمایید