تور وارنا 15 مرداد 1400 ( 7 شب )

۷ شب و ۸ روز
هوایی - ماهان
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
۲۲ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ وارنا ۷ تاریخ رفت : 15 مرداد

تاریخ برگشت : 22 مردادساعت رفت : 06:00

ساعت برگشت : 09:15
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Bonita B.B
۱۴٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان Standard
PALMA B.B
۱۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان std
Perla B.B
۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان Standard
Palma H.B
۱۸٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان Standard
Bonita H.B
۱۹٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان Standard
Atlas UAll
۱۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان Standard
PERLA All
۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان all light
ROYAL All
۲۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان sup park
Lilia B.B
۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان Standard Park View
Royal All
۲۲٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان sup sea view
apollo spa resort B.B
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان std park view
apollo spa resort UAll
۲۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان std park view
ADMIRAL B.B
۲۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان std
Asteria UAll
۲۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان Standard

( Free Private Beach )
Admiral B.B
۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان Standard Sea View
Asteria UAll
۲۵٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان Lux Room

( Free Private Beach )
Lilia All
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان Standard Park View
Admiral H.B
۲۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان Standard Sea View
INTERNATIONAL B.B
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان sup park view
Kaliakra Palace UAll
۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان Standard Park View
Azalia UAll
۲۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان Standard
INTERNATIONAL H.B
۳۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان sup park view
heilos spa UAll
۳۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان std park view
INTERNATIONAL B.B
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان sup sea view
HELIOS SPA UAll
۳۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان std sea view
Melia Grand Hermitage All
۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان Park View

( Free Private Beach )
Astor Garden UAll
۳۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان Standard Park View
Melia Grand Hermitage All
۳۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان Sea View

( Free Private Beach )
INTERNATIONAL H.B
۳۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان sup sea view
INTERNATIONAL F.B
۳۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان std park view
INTERNATIONAL F.B
۳۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان std sea view
Melia Grand Hermitage All
۳۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان Level Room

( Free Private Beach )
Melia Grand Hermitage All
۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان Level Junior Suite

( Free Private Beach )
مدارک لازم

1- اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2- یک قطعه عکس ( 4/5 * 3/5 ) تمام رخ پشت زمینه سفید بدون عینک
3- تکمیل فرم مشخصات فردی بصورت کامل و دقیق
4- کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و بصورت جداگانه
5-کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هرکدام بصورت جداگانه
6-صفحات دارای ویزا روی برگه A4
7-گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150.000.000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص به انگلیسی
8-گواهی شغلی ( ترجمه انگلیسی )
9-ارائه کلی مدارک موجب اخذ ویزا نمی باشد 

خدمات تور

1- بلیط رفت و برگشت با ایرباس 340 ماهان به وارنا
2- ویزا
3- ترانسفر فرودگاهی
4- 7 شب اقامت در هتل
5- سیم کارت به ازای هر اتاق
6- گشت خرید به همراه ناهار
7- بیمه جامع کرونا
8- راهنمای فارسی زبان

توضيحات

1- نرخ کودک زیر 2 سال995.000 تومان می باشد .
2- درصورت درخواست پرواز بیزینس کلاس به ازای هر نفر مبلغ 8.000.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می شود .
3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر می باشد و این شرکت هیچ مسئولیتی بابت ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت مسافر ندارد .
4- ضمانت بازگشت مسافر به ازای هر نفر مبلغ 500.000.000 ریال می باشد .
5- علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده ، برای مسافران بالای 66 سال مبلغ 50.000 تومان مازاد دریافت می گردد .
6-ارائه تست منفی کرونا برای مسافرین تا 72 ساعت قبل از پرواز ، الزامی است .
7.حضور مسافر جهت انگشت نگاری و صدور ویزا در سفارت بلغارستان الزامی می باشد