تور آنتالیا ویژه 14 و15مرداد 1400 با پرواز پگاسوس

۶ شب و ۷ روز
هوایی - پگاسوس
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
۲۱ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 14 و 15 مرداد

تاریخ برگشت : 20 و 21 مرداد

تاریخ رفت 15 مرداد 500.000 تومان افزایش نرخ داردساعت رفت : 05:00

ساعت برگشت : 21:00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
Lara Palace B.B
۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MELODI All
۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
himeros beach hotel All
۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dionysos All
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA HADRIANUS All
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BELKON BELEK All
۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MIRAMOR UAll
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SPORT BELEK UAll
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas sunrise UAll
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas sunrise UAll
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 4 pax
PALMET RESORT KIRIS All
۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art UAll
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
viking park UAll
۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach UAll
۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
daima biz resort UAll
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre la mer UAll
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan Paradise UAll
۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND PARK LARA UAll
۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 6 pax
Imperial Sunland All
۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND PARK LARA UAll
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 5 pax
VIKING STAR UAll
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach UAll
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
transatlantik UAll
۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring UAll
۱۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB UAll
۱۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 5 pax
SULTAN OF SIDE UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 4 pax
Ramada Resort Lara UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 5 pax
grand park lara family UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 4 pax
grand parl lara UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIAROSA BEACH UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 5 pax
SENSITVE PREMIUM BELEK UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILY RESORT UAll
۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 4 pax
aydinbey queens palace UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEALIFE FAMILY RESORT UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT LARA UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان 4 pax
sherwood suites resort UAll
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB UAll
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea life kemer resort UAll
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon UAll
۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
potobello UAll
۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
INNVISTA UAll
۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
euphoria tekirova UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange county belek UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro resort UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ASTERIA KREMLIN PALACE UAll
۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL UAll
۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA UAll
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
mirage park resort UAll
۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak arcadia sport resort UAll
۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
trendy lara UAll
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bala lara UAll
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara UAll
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum family UAll
۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIBERTY UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH LARA UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ic santal family resort UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Barut Kemer UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange county kemer UAll
۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DELUXE RESOR UAll
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury belek UAll
۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DELUXE BELEK UAll
۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
xandu UAll
۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE UAll
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BARUT LARA UAll
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak lara deluxe UAll
۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
susesi UAll
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BARUT LARA UAll
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SELECTUMLUXURY UAll
۳۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMONDS UAll
۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN EMPERIAL UAll
۳۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMOND UAll
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum luxury UAll
۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
titanic mardan palace UAll
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUNGATE UAll
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Gloria Golf Resort UAll
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMOND UAll
۴۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ADAM & EVA UAll
۴۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ng phasels bay UAll
۵۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM UAll
۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
THE LAND OF LEGEND UAll
۵۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
regnum carya UAll
۶۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی

 

 

توضيحات

تاریخ رفت 15 مرداد 500.000 تومان افزایش نرخ دارد

6 شب و 7 روز کامل پرواز مستقیم ایرباس نئو

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

 


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)