تور آنتالیا نوروز 1400

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Turkish
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 27 و 30 اسفند و 5 و 7 فروردین

تاریخ برگشت : 3 و 6 و 11 و 13 فروردین

ساعت رفت : 09:00

ساعت برگشت : 13:00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Cender All
۱۵٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Lara Hadrianus All
۱۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Belkon All
۱۶٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera All
۱۷٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Falcon All
۱۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Innvista Hotels UAll
۱۸٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
IC Hotel Santai Family Resort All
۱۹٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort & Spa UAll
۲۰٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
IC Hotels Green Palace All
۲۰٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel All
۲۱٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Limak Atlantis UAll
۲۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara UAll
۲۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Bellis Deluxe All
۲۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Baia Lara UAll
۲۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Xanadu Resort All
۲۴٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Rixos Downtown Antalya All
۲۴٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Limak Lara De Luxe All
۲۴٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Miracle Resort UAll
۲۴٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Sherwood Exclusive UAll
۲۵٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Concorde De Luxe Resort All
۲۵٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Titanic Beach Lara All
۲۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Spice Hotel & Spa All
۲۶٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort UAll
۲۶٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Lara Barut Collection UAll
۲۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Titanic Deluxe Golf Belek All
۲۸٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa All
۲۹٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort All
۳۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Belek All
۳۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان Garden View
The Land of Legends Theme Park All
۳۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Belek All
۴۱٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان Sea View
Maxx Royal Belek Golf Resort All
۵۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان Land View
Maxx Royal Belek Golf Resort All
۵۶٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان Sea View
مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار


همراه داشتن تست منفی آزمایش PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی میباشد

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت پرواز ترکیش به آنتالیا

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

راهنما

6 شب اقامت در هتل

تست PCR رایگان

توضيحات

نرخ کودک زیر 2 سال 1.995.000 تومان میباشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.