تور استانبول نوروز 1400 ( 7 شب )

۷ شب و ۸ روز
هوایی - ایران ایر
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷ تاریخ رفت : 25 و 26 و 27 و 28 و 29 اسفند و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 فروردین

تاریخ برگشت : 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 فروردین

26 اسفند ( 14:30 ایران ایر به 17:30 قشم ایر )

27 اسفند ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )

28 اسفند ( 13:30 قشم ایر به 18:30 ایران ایر )

29 اسفند ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )

1 فروردین ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )

2 فروردین ( 13:30 قشم ایر به 18:30 ایران ایر )

3 فروردین ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )

4 فروردین ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )

5 فروردین ( 13:30 قشم ایر به 18:30 ایران ایر )

6 فروردین ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )

8 فروردین ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Marina City B.B
Grand Liza B.B
۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Atro B.B
۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Reydel B.B
Fide B.B
۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
elan B.B
۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Maxwell B.B
۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Cartoon B.B
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Napolyon B.B
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Cuento B.B
۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
The Peak B.B
۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Star B.B
۱۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Delta B.B
۱۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza Taksim Square B.B
۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Intell B.B
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Bosphorus Tarabya B.B
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Tango Taksim B.B
۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
The Artisan B.B
۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age B.B
Grand Oztanik B.B
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center B.B
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Avantgarde Square B.B
۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۱۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Conrad Istanbul Bosphorus B.B
۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۱۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
CVK Park Bosphorus B.B
۱۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۲۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Swiss Hotel The Bosphorus B.B
۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
7 شب و 8 روز اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 70% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)