تور مسقط آذر و دی 1401 ( 4 شب ) قشم ایر

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۲۱ آذر ۱۴۰۱
۳۰ دی ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ عمان ۴ تاریخ رفت : 21و28 آذر و5و12و19و26 دی

تاریخ برگشت : 25 آذر و 2و9و16و23و30 دی

...................................................................

تاریخ رفت 21 آذر 3.700.000+

تاریخ رفت 28 آذر 500.000+

تاریخ رفت 5 دی 2.100.000+

تاریخ رفت 12 دی 100.000+

تاریخ رفت 26 دی 200.000+

...................................................................

ساعت رفت : 07:45

ساعت برگشت : 18:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
garden hotel B.B
۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
centara dounes B.B
۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Centara Dounes B.B
۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان january
safeer international B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
grand tourist B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Ibis B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان December
Al Hall Waves B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Ibis B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان January
rozana hotel B.B
۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
BEACH BAY B.B
۱۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Best Western B.B
۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان January
Best Western B.B
۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
ramada encour B.B
۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
levatlo B.B
۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Encour B.B
۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان January
centara muscat B.B
۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
intercity B.B
۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
wyndham garden B.B
۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
City seasons B.B
۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton garden inn B.B
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Royal tulip B.B
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
intercity B.B
۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان sea view
grand millennium B.B
۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
mysk almouj community B.B
۱۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
MYsk almuj plaza B.B
۱۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton oman B.B
۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ta 30 nov check out
mysk almuj marina B.B
۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Shangri la B.B
۲۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
grand hayyat B.B
۲۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان 13january check out
Crown Plaza B.B
۲۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان sea view
INtercontinantal B.B
۲۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
grand hayyat B.B
۲۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان sea view
Intercontinantal B.B
۲۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان sea view
Kempinski B.B
۲۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان 26 Dec
Al Bustan Palace B.B
۳۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
w mus cat B.B
۳۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Kempinski B.B
۴۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان 26 Dec
ta
13 junuary
مدارک لازم

اعتبار پاسپورت از زمان سفر حداقل 6 ماه

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت


اقامت در هتل با خدمات صبحانه


لیدر فارسی زبان


تراسفر فرودگاهی


بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

توضيحات

 تست PCR با اعتبار 48 ساعت در فرودگاه ایران و الزامی می باشد .

اتباع ایرانی برای مدت 14 روز اقامت در عمان  نیاز به ویزا ندارند.

-نرخ کودک زیر 2 سال 800.000 تومان میباشد.

-پرداخت 70 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

 

 

.............................................................


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)