تور آنتالیا تابستان 99 ( 6 شب و 7 روز) سان اکسپرس

۶ شب و ۷ روز
هوایی - SUNEXPRESS
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۳۱ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت:11 مرداد الی 25 شهریور 99 ( هر هفته پنج شنبه و جمعه و شنبه)
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
LARA HADRIANUS All
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LAREN FAMILY All
۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMIR RESORT All
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera All
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BAIA KEMER UAll
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARA CENTRO UAll
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ASTERIA KREMLIN All
۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NIRVANA COSMOPOLITAN UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CONCORDE DELUXE UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara UAll
۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Waterworld UAll
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort UAll
۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRANADA LUXURY BELEK UAll
۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Baia Lara UAll
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NIRVANA ME BELDIBI UAll
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA All
۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Barut Hotel Lara UAll
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KAYA PALAZZO All
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SUSESI RESORT UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DELUXE UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SHERWOOD EX.KEMER UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SHERWOOD EX.LARA UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DELUXE BELEK UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort UAll
۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMOND UAll
۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SELECTUM LUXURY UAll
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN IMPERIAL UAll
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUNGATE UAll
۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
R.HOLIDAY PALACE UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ELA QUALITY UAll
۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ADAM AND EVE UAll
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CALISTA LUXURY UAll
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۵۹٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PERMIUM UAll
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS LAND OF LEGENDS UAll
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL SUITE LAND UAll
۵۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

پبلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس  - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال )

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت:11 مرداد الی 25 شهریور 99 ( هر هفته پنج شنبه و جمعه و شنبه)|  ساعت پرواز رفت و برگشت با کانتر مربوطه چک شود 

- قیمتهای فوق به تومان میباشد و 
- کلیه پروازها و هتلها بصورت چارتر و غیرقابل استرداد بوده و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام، کل مبلغ سوخت میگردد و 
- پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست
- بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

نرخ کودک زیر 2 سال: 500.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار به عهده مسافر میباشد
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.