تور استانبول خرداد 99( 3 شب و 4 روز ) قشم ایر

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
۲۲ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت:15 الی 19 خرداد
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
MONARCH B.B
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
REYDEL B.B
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMA B.B
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
HEAVENIST B.B
۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
elan B.B
۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
KERVANSARAY B.B
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
DORA B.B
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
VIZON B.B
۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
TANGO SISILI B.B
۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS B.B
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Matiat B.B
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
BIR BEY B.B
۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HALIC B.B
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
BUYUK KEBAN B.B
۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA MERTER B.B
۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE B.B
۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARDE TAKSIM B.B
۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
HILTON BOMONTI B.B
۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE B.B
۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
DIVAN B.B
۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN SISLI B.B
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
RICHMOND B.B
۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
LAZZONI B.B
۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA SISLI B.B
۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
THE ELISIYUN B.B
۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر  - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 3 شب و 4 روز | تاریخ رفت:15 الی 19 خرداد 99 | ساعت رفت:14:30  و ساعت برگشت: 18:40 با قشم ایر 

 

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل  استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 0991905607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.