تور ارمنستان نورورز 99 ( 4 شب و 5 روز ) آرمنیا ایر

۴ شب و ۵ روز
هوایی - آرمنیاایر
۲۸ اسفند ۱۳۹۸
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ ایروان ۴ تاریخ رفت: 28 اسفند 98 الی 13 فروردین 99  ( به جز 8 فروردین )

تاریخ 2 فروردین 400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 3 فروردین 300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 4  و 5 و 6 و 7 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
BELLA B.B
۴٫۲۳۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
BAXOS B.B
۴٫۴۶۳٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
ALBA HOTEL B.B
۴٫۴۶۳٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
SHIRAK B.B
۴٫۵۱۹٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Regineh B.B
۴٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۷٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۴۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
COMFORT B.B
۴٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
ARTSAKH HOTEL B.B
۴٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Hrazdan B.B
۴٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۲۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN B.B
۴٫۸۸۳٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۹۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Royal Plaza B.B
۴٫۹۶۷٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان KING
Metropol B.B
۴٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان STD
Best Western Congress B.B
۵٫۰۲۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Aquatek B.B
۵٫۰۷۹٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza B.B
۵٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان STANDARD
EUROPE B.B
۵٫۱۹۱٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۶۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Diamond B.B
۵٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Ararat B.B
۵٫۳۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۲۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Imperial Palace B.B
۵٫۳۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
AVIATRANS B.B
۵٫۳۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza B.B
۵٫۳۵۹٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان KING
Paris B.B
۵٫۴۴۳٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۷۱٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN EXPRESS B.B
۵٫۴۹۹٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
ANI GRAND B.B
۵٫۷۲۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
CENTRAL B.B
۵٫۷۲۳٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
HILTON B.B
۵٫۷۵۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۲۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Nova B.B
۵٫۸۶۳٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۷۱٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
North Avenue B.B
۵٫۹۴۷٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Hyatt Place B.B
۶٫۰۳۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۲۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
RAMADA HOTEL B.B
۶٫۳۱۱٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۹۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Opera Suite B.B
۶٫۳۱۱٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
Tufenkian Historic B.B
۶٫۳۱۱٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۷٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
National B.B
۶٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۵۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۹۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU B.B
۶٫۵۶۳٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۹۱٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
GRAND HOTEL B.B
۷٫۵۴۳٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۶۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
MARRIOT B.B
۷٫۶۲۷٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۲۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
GOLDEN PALACE B.B
۷٫۶۸۳٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
THE ALEXANDER B.B
۹٫۳۹۱٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۲۷٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۳٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آرمنیا ایرویز  - 4 شب اقامت در هتل با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی  - راهنمای فارسی زبان - سیم کارت

توضيحات

تور 4 شب و 5روز | تاریخ رفت: 28 اسفند 98 الی 13 فروردین 99  ( به جز 8 فروردین ) | ساعت رفت:12:00 و ساعت برگشت: 10:00

تاریخ 2 فروردین 400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 3 فروردین 300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 4  و 5 و 6 و 7 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

پرواز چارتر و غیر قابل کنسل می‌باشد.
پرداخت ۵۰% علی حساب در هنگام رزرو ضروریست.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت به عهده مشتری می‌باشد و آژانس هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
نرخ نوزاد 410.000 تومان میباشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.