تور استانبول نوروز 99 ( 5 شب و 6 روز ) قشم ایر

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۱۶ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت:27 اسفند الی 11 فروردین 99

 
تاریخ  27 و 29 اسفند و 5 و 6 و 8 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 28 اسفند 500.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 1 و2 فروردین 450.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 3 فروردین 550.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 4 فروردین 300.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 7 فروردین 100.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 10 و 11 فروردین 150.000 تومان افزایش نرخ دارد
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
OZ YAVUZ B.B
۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
baykal B.B
۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
LA GARDEN B.B
۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
all inn B.B
۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
ARSIMA B.B
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
maxwell B.B
۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
THE CITY PORT B.B
۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
BLUE WAY CITY B.B
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical B.B
۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Icon B.B
۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
BIANCHO B.B
۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MAKEL B.B
۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Merter B.B
۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA SISLI B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
tAKSIM EXPREES B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
ELYSIUM STYLES TAKSIM B.B
۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
INNPERA B.B
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM TOWN B.B
۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Metropolitan Taksim B.B
۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA B.B
۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The Elysium B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANT GARDE B.B
۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Gonen B.B
۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU SISLI B.B
۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The Marmara Taksim B.B
۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
HILTON BOPHORUS B.B
۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 5  شب و 6 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 5 شب و 6 روز | تاریخ رفت:27 اسفند الی 11 فروردین 99 | ساعت رفت:20:30 با قشم ایر و ساعت برگشت: 23:59 با قشم ایر 

تاریخ  27 و 29 اسفند و 5 و 6 و 8 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 28 اسفند 500.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 1 و2 فروردین 450.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 3 فروردین 550.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 4 فروردین 300.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 7 فروردین 100.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ 10 و 11 فروردین 150.000 تومان افزایش نرخ دارد

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل  استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 0991905607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.