تور استانبول 30 مهر 97 (7 شب و 8 روز) قشم ایر

۷ شب و ۸ روز
هوایی - قشم ایر
۳۰ مهر ۱۳۹۷
۰۷ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
KAYA MADRID B.B
۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Marinem B.B
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۳٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONAECH B.B
۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Abel B.B
۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PRENS B.B
۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BLUEWAY CITY B.B
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۳٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TOPKAPI B.B
۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BY MURAT B.B
۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical B.B
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۳٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASONS B.B
۳٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SANAT B.B
۳٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PARK B.B
۳٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TANGO B.B
۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۴٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۴٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
STYLE B.B
۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BIANCHO B.B
۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۴٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۴٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LOUNGE B.B
۴٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۴٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BERJER B.B
۴٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۴٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
THE PEAK B.B
۴٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۵٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DOWNTOWN B.B
۵٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۵٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۵٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۵٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۵٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Lion B.B
۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELYSIUM STYLE B.B
۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۶٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۶٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۶٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۷٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

 تور 7 شب و 8 روز | تاریخ رفت: 30 مهر 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122147630 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.